KAVACIK ÇEVRE KÖYLERİNİN TANITIMI

VELİLER KÖYÜ   TANITIM

______________________________

KÖYÜN TARİHÇESİ

________________________________________                                                                                                                                                           

Kuruluş tarihi kesin bilinmemektedir.1861-1862 Ahmet vefik paşa iskanından evvel kurulduğu sanılmaktadır.Köyü kuranlar Kurtlar,Mandanlar,Kara mehmetler ve Trabzonun of ilçesinden gelip buraya yerleştiği için lazlar diye anılan ailelerden oluşmuştur.Bu gün köy 70 hane olup 320 nüfuzludur.Köyden birçok aile Dursunbey ve Balıkesir'e gidip iş tutmuş ve yerleşmiştir.Köyde ilkokul 1964 yılında açılmıştır.Daha önce köy çocukları yakın olan Şabanlar köyüne gitmişlerdir.Okuyan öğrenciler arasında ziraat teknisyeni,lise öğretmeni,inşaat mühendisi bulunmaktadır.Köy mezrası biraz dar ama verimli ve sulak bir arazi yapısına sahip olduğundan buğday,ayçiçeği,nohut ekilmekte sulak eteklerde kavakcılık yapılmakta.Her evde montofon cins hayvan bulunmaktadır.Bazı ailelerde ise koyun,keçi bulunmaktadır.Veliler köyü eski muhtarlardan rahmetli Mehmet Bakır'ın önderliğinde o zamana kadar düzgün bir yolu olmayan Kavacık,Şabanlar,Veliler,Karapınar(konarı),Akbaşlar köyü yolları yapıldı.

Köyün Yeri ve Sınırları

Veliler Köyünün doğusunda Hacıahmetpınarı Köyü, batısında Gölcük Köyü, kuzeyinde Şabanlar Köyü, güneyinde Karapınar Köyü yer almaktadır.

İlçe merkezine olan uzaklığı 28 km.dir.

Nüfusu

Veliler Köyünün nüfusu 2000 yılı nüfus  sayımına göre 350’dir.

Hane sayısı 85’dir.

1 İmam, 1 Öğretmen vardır

                 

KÖYÜN SOSYO KÜLTÜREL DURUMU  

Bölgede okuma ve yazma oranı erkeklerde %80 kadınlarda %40 dır. Halkın büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunudur.

Köyde  sağlık kuruluşu  bulunmamaktadır.

Veliler Köyünde oturan şahısların %95’inin evlerinde telefon mevcuttur.

EKONOMİK DURUM

Veliler Köyü dağlık, ormanlık ve engebeli yüzey şekillerine sahip olması nedeniyle tarım yapılacak verimli alan çok az miktardadır.

Köyün toplam arazisi 22.000 hektar olup bu arazinin % 60’ı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır..

Bölgede köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla buğday,  arapa, mısır, ayçiçeği ve nohut ekimi yapılmaktadır.

Köyde 45 adet ayrı şahıslara ait müstakil ağıl bulunmaktadır.

180 adet Büyükbaş hayvan,

250 adet Küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

ŞABANLAR KÖYÜ TANITIM

KÖYÜN TARİHÇESİ

Şabanlar köyünün 7 süladen kurulduğu söylenir.Bu sülaler ve geldikleri yerler.1-Zılgıt bey buraya ilk gelen zattır.Daha önceden Kavacık'ta Sincaroğlu ile davalı olan zılgıt bey Dursunbey'e bağlı Karyağmaz köyünden gelmedir.2-Koyunoğlu sülalesi geniş bir soy olup,halen köyde mevcutturlar. Koyunoğulları Sarnıç köyünden gelmedir. Geliş sebepleri düşmanlık yüzündendir.3-İmamoğulları sülalesi şimdi Kepsut ilçesine bağlı Tepeköy'den gelmedir.4-Tahtalıoğulları sülalesi Bursa orhaneli ilçesinden gelmedir.Orhane ilçesi içindenmi köylerindenmi geldikleri bilinmemektedir.5-Türkmen oğulları Dursunbey' bağlı Odaköy'den gelmişlerdir.6-Kafkasya muhacirleri,bunlar çerkezdirler.7-93 Harbi sırasında Trabzon taraflarından gelenler vardır.Bunlar laz diye anılırlar.Yukarıda 7 sülale bir köyü oluşturmuştur.1306 ve 1324 yılı Salnamelerinde şabanlar köyüne rastlanıyor.1935 yılı nüfuz sayımında şabanlar köyü192 erkek 230 kadın olmak üzere 41 hanedir.Günümüzde nüfuzu 800 kişidir. Şabanlar köyü ilk kurulduğunda 80 haneye kadar çoğalmışlar,daha sonra bir hastalık çıkmış ve insanlar ölmeğe başlamışlar,bu sebepten dolayı köy boşalmış ve insanlar Kepsut ilçesi Sarfaklar köyüne doğru göç etmişlerdir. İnsanların göçünden köy 1 haneye kadar düşmüş.Daha sonra tekrar göç edenler geri gelince köyün nüfuzu artmış.Köy ilkokulu 1949 yılında açılmış,okur-yazarlık üst seviyededir.Köyden doktor ve öğretmen gibi meslek sahipleri çıkmıştır.Şabanlar köyünün halkının bir kısmı esnaflık yapmaktadır.Birçok ilçe ve illerin pazarlarında bezirganlık ve esnaflık yapanlar bulunmaktadır.Köyden göç edipte ilçede ilde ticarethane işletenler bulunmaktadır.Kavacıkta ticarethane sahibi olup şabanlar köyünde ikamet etmekte olanlar vardır.Şabanlar halkı esnaflığa yatkın bir kişiliğe sahiptirler.

Köyün Yeri ve Sınırları

Şabanlar Köyü  günden güne büyüyen bir köy olup güneyinde Veliler Köyü, doğusunda Umurlar Köyü, kuzeyinde Kavacık Köyü, batısında Gölcük Köyleri ile komşudur.

Şabanlar Köyü’nün Dursunbey ilçe merkezine olan uzaklığı 30 km.dir.  

Köyün denizden yüksekliği 850 metredir.

Nüfusu

Şabanlar Köyünün nüfusu 2000 yılı nüfus  sayımına göre 875’dır.

Hane sayısı 250’dir.

Şabanlar Köyünde kamu görevlisi olarak 3 Öğretmen 1 imam ve 1 de köy muhtarı vardır.

İklim ve hava şartları

Şabanlar köyünün arazi yapısı dağlık ve engebelidir. Şabanlar Köyünün civarı köylere oranda ekim alanları daha uygun ve yaklaşık 5.000 dönümlük arazisi bulunmaktadır. Bölgenin yarıdan fazlası Ormanlarla kaplıdır. Ortalama yükseklik 850 metredir.

Şabanlar köyünde önemli sayılabilecek Asar Tepesi ve Koca Dağ bulunmaktadır.        

Şabanlar Köyünün arazi yapısının diğer köylere oranda daha iyi ve elverişli olmasından dolayı köyün yaklaşık 5000 dönümlük bir bölümü ovalık alanlarla kaplıdır.

Şabanlar köyünde  Asar tepesinde Kocain mağarası, Sarıtaş Mağaları, Andıgini Mağaraları bulunmaktadır.

Şabanlar köyünün  bitki örtüsü genelde ormanlarla kaplı olup, mevcut yerlerde bol organik madde taşıyan toprak oluşumları üzerinde Kızılçam, karaçam, kayın ve meşe ağaçlarından oluşan bitki örtüsü mevcuttur.

KÖYÜN SOSYO KÜLTÜREL DURUMU

Köyde Erkeklerin %95’i, Kadınların ise % 90’ı Okur-yazardır. Şabanlar Köyünde yapılan araştırma sonunda köyde 45 kişinin okur-yazar olmadıkları tespit edilmiştir.

Köyde  sağlık kuruluşu  bulunmamaktadır.

EKONOMİK DURUM

Şabanlar köyü dağlık, ormanlık olmasına rağmen yaklaşık 5.000 dönümlük birn ekim alanı bulunmaktadır. Köylüler bunu ticari ve kendi ihtiyaçları için yapmaktadırlar    

Köyün toplam arazisi 8000 dönümlük bir arazi olup bunun 5000 dönümlük alanı taım arazisi olarak kullanılmaktadır

Köyün büyük kısmı hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılık yapanların çoğunluğu Sağımlık Sığır üreticiliği yaparlar. Genellikle Montofon İnekçiliği yaygın olup köylüler elde ettikleri sütleri mandıralara verirler.     

Şabanlar Köyünde 70  adet ayrı şahıslara ait Müstakil ağıl bulunmaktadır.                

574 adet Büyükbaş hayvan,

795 adet Küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

UMURLAR KÖYÜ TANITIM

________________________________________________________________________

KÖYÜN TARİHÇESİ

Dursunbeye 17 km.uzaklıkta eskiden kavacık nahiyesine bağlı 70 hanelik bir köydür.Güneyindeki Umurlar dağı veya Karadağ  denilen yüksek dağın ufak tepecik denilen bir gediği üzerine kurulmuştur. Köyün kuruluş tarihi bilinmemektedir.İlk isiminin Yumrular olduğu, sonradan Umurlara çevrildiği söylenmektedir.(Bir söylenti Köy halkının Sındırgı ilçesi Umurlar köyünden gelme oldukları)Umurlar köyünün doğusunda Çakırca köyü,batısında Şabanlar köyü,Güneybatısında Kızılöz köyü,Kuzeyinde Kavacık köyü Kuzey doğusunda Hamzacık köyü ile çevrilidir..Dursunbey-Kavacık yol güzergahında olduğu için oldukça gelişmiştir.Köyde ilkokul geç açılmıştır.ilk önceleri çocuklar okul için Kavacık köyüne gitmektediyler.Köyden birçok meslek sahibi kişi yetişmiştir..Bunlar arasında Molla mehmet,Molla cemal, Hasan hüseyin hoca, Mehmet ali hoca gibi din adamları,Bayram kalay,Mustafa çam,Hüseyin aslan gibi öğretmenler sayabiliriz.Gençlerin ekserisi köyden kentlere göç etmek istemektedirler.Köyün bugünkü kadar dışarıda da yerleşen kişisi vardır.Köyün güneyinde bulunan Halil Amca Pınarı ismi verilen şifalı su böbrek taşlarını düşürmede etkili olmaktadır.1935 yılı nüfus sayımına göre 77 erkek 83 kadın olmak üzere toplam 170 kişi olan Umurlar köyünün günümüzdeki nüfuzu 400 kadardır.Köyde bir cami eski cami 1971 yılında yıkılıp yenisi yapılmıştır.Köy çocukları taşımalı sistem ile ilköğretimi kavacık'ta yapmaktadırlar.Umurlar ile Durabeyler köyü arasında piknik yerleri vardır.

Köyün Yeri ve Sınırları

Umurlar Köyünün; güneyinde Çakırca Köyü, Batısında Kavacık Köyü, doğusunda Durabeyler Köyü ve Kuzeyinde Şabanlar Köyleri yer almaktadır.

İlçe merkezine 21 km. uzaklıktadır.

Nüfusu

Umurlar Köyünün nüfusu 2000 yılı nüfus  sayımına göre 215’tir.

Hane sayısı 71’dir.         

1 imam bulunmaktadır.

Umurlar Köyünde bulunan yüksekliği 1270 metre olan Umurlar Dağı bulunmaktadır.

KÖYÜN SOSYO KÜLTÜREL DURUMU

Bölgede okuma ve yazma oranı erkeklerde %80, kadınlarda %40’dır. Halkın büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunudur.

Köyde okul bulunmamaktadır.  

Köyde  sağlık kuruluşu  bulunmamaktadır.

EKONOMİK DURUM

Köyün dağlık, ormanlık ve engebeli yüzey şekillerine sahip olması nedeniyle tarım yapılacak verimli alan çok az miktardadır.

Umurlar Köyünün toplam arazisi 14000 dönüm olup bu arazinin %60’ı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Bölgede köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve nohut ekimi yapılmaktadır.

Umurlar Köyünde 56 adet ayrı şahıslara ait müstakil ağıl bulunmaktadır.

272 adet Büyükbaş hayvan ,

342 adet Küçükbaş hayvan bulunmaktadır

 

SÜLELER KÖYÜ TANITIM 

_________________________________________________________________________

 

KÖYÜN TARİHÇESİ

Süleler köyü kavacık'a 3 km.uzaklıktaki en yakın köydür.Bu köy ulu bir dağa dayalıdır.Köyün konumu oldukca engebelidir.Bu köy 1862 yılında Ahmet Vefik Paşa iskanında yerleşmiştir. Köy ismi sülaleden gelme olduğu ilk önceleri sülale adıyla anıldığı sonradan süleler diye anılmaya başlamıştır.1906 yılı salnamede 21 hane olduğu görülmektedir.1935 sayımında bu köyde 104 erkek ve 134 kadın olmak üzere 238 nüfus bulunmaktaydı. 1973 Balıkesir il yıllığında bu köyün nüfusu 458 hane sayısı 40 olarak görülmektedir.Süleler köyünde ilk okul 1961 yılında açılmıştır.Şu an taşımalı sistem ile kavacık'ta İlköğretime devam etmektedirler.Köyden meslek sahibi olarak subay,astsubay,polis ve öğretmen çıkmıştır.Köy halkının bir kısmı şehirlere göç etmiştir. Köyün yakına sulama göleti yapılmaktadır.Gölet açıldığında 86 hektar arazi sulama olarak tarıma açılacak ve köye büyük bir gelir kaynağı olacaktır

.Köyün yeri ve sınırları 

Köyün güneyinde Kavacık Köyü ile Kepekler Köyü, doğusunda Hamzacık Köyü, batısında ise Meydançayırı Köyleri bulunmaktadır.

İlçeye uzaklığı  24 Km.dir.

Nüfusu

Süleler Köyünün nüfusu 2000 yılı nüfus  sayımına göre 560’dır.

Hane sayısı 131’dir.

1 Muhtar, 1 İmam, 1Öğretmen vardır.

Arazi Yapısı

Süleler Köyünde Akkaya Dağı bulunmaktadır.

Bağlalı  Yaylak yaylası bulunmaktadır.

Süleler köyü Ormanlık arazi kesimine sahip olduğu için bölgede ova bulunmamaktadır

Bölgenin tamamına yakını ormanlarla kaplı olup,mevcut yerlerde bol organik madde taşıyan toprak oluşumları üzerinde kızılçam, karaçam, kayın ve meşe ağaçlarından oluşan bitki örtüsü bulunmaktadır.

KÖYÜN SOSYO KÜLTÜREL DURUMU

Bölgede okuma ve yazma oranı erkeklerde %80, kadınlarda %40’dır. Halkın büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunudur.

Köyde  sağlık kuruluşu  bulunmamaktadır.

Köyde Camii Yardımlaşma Derneği  bulunmaktadır.

EKONOMİK DURUM

Süleler köyü dağlık, ormanlık ve engebeli yüzey şekillerine sahip olması nedeniyle tarım yapılacak verimli alanı çok az miktardadır.

Köyün Toplam arazisi 575 hektar olup bu arazinin % 60’ı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır..

Köyde köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Buğday arpa, mısır, ayçiçeği ve nohut ekimi yapılmaktadır.

Köyde 70  adet ayrı şahıslara ait müstakil ağıl ulunmaktadır.

305 adet Büyükbaş hayvan,

847 adet Küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Madenler

Köyde  faaliyet göstermekte olan Priştina Madencilik  bulunmaktadır.

ODAKÖY TANITIM 

______________________________

______KÖYÜN TARİHÇESİ

Bu köy 1862 yılı Ahmet Vefik Paşa iskanında kurulmuştur.Köy Salihli ve Söğüt'ten gelen yörüklerle teşekkül etmiştir.Köyün adı eski caminin yüz adım ilerisinde bir derebeyin odası varmış.Yakın zamana kadar duvarları duruyordu.Bu binadan mıcırlar köyüne giden yol üstündeki çeşme o zamandan kalmadır.Çamlık dağ içinde yörük mezarlığı vardır.köyün adı yukarıda bahsedilen derebeyin odasından gelmektedir.Bu yöredeki yörük yaylaklarının isimleri şöyledir.1-Maşet mezarı2-Karakaş kesiği3-Yeli kıranı,4-Tozlu burun,5-Uluçam,6-Papaz tepesi,7-Manastır ve civarı Köyde ilk okul 1949 yılında açılmıştır.1935 sayımında nüfus 145 erkek 161 kadın toplam 306 kişidir.2000 yılı sayımında köy nüfusu 566 kişidir.Köy çok şehirlere göç vermiştir.Son zamanlarda köy yakınında açık ve yeraltı maden ocakları sayesinde dışarıdan göç almaya başlamıştır.2006 yılında köy yeni ilköğretim binası yapılmış ve öğretime başlamıştır.

Köyün yeri ve sınırları

Köyün kuzeyinde Mıcırlar Köyü, doğusunda Durabeylar Köyü,  güneyinde Karyağmaz Köyü, batısında Mahmudiye köyleri bulunmaktadır.

Odaköy’ün ilçe merkezine   olan uzaklığı 30 km.dir.

Nüfusu

Odaköy’ün nüfusu 566’dır.

Hane sayısı 97’dir.

Köyde iki çeşit göç olmaktadır. Birincisi ekonomik sebeplere bağlı olarak Balıkesirin sahil kesimleri olan Ayvalık, Edremit ilçelerine turizm işletmeciliği ya da turistik yerlerde çalışmak amacıyla yapılan göç, ikincisi maden ocaklarının olmasından dolayı dışardan gelen göçtür.

2 İmam, 1 Muhtar, 7 Öğretmen bulunmaktadır.

Köyde oturan şahısların %95’inin evlerinde telefon mevcuttur.

Eğitim durumu

Bölgede okuma ve yazma oranı erkeklerde %80 kadınlarda %40 dır. Halkın büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunudur.

Köyde  sağlık kuruluşu  bulunmamaktadır.

EKONOMİK DURUM

Köyün dağlık, ormanlık ve engebeli yüzey şekillerine sahip olması nedeniyle tarım yapılacak verimli alan çok az miktardadır.

Köyün toplam arazisi 485 hektar olup bu arazinin % 60’ı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla buğday,  arpa, mısır, ayçiçeği ve nohut ekimi yapılmaktadır.

Köyde 94  adet ayrı ayrı şahıslara ait müstakil ağıl bulunmaktadır.

165 adet Büyükbaş hayvan,

1220 adet Küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Köyde faaliyet gösteren Şentaş Maden Ocağı İşletmesi bulunmaktadır.

HAMZACIK KÖYÜ TANITIM

_____________________________

_KÖYÜN TARİHÇESİ________________________________________

Köyün adı bir zamanlar buraları Hamza isminde bir Yörük beyinin yaylağı imiş.1862 yılı Ahmet Vefik Paşa iskanında o yörük beyinin ailesi buraya iskan edilmiş.Köyün ismi bu Hamza Beyden gelmektedir.Hamzacık köyü Dursunbey'e 20km.Kavacık'a 6 km. uzaklıktadır.1906(1324) tarihli salnameye göre köy 33 hane idi.1935 nüfus sayımına göre 180 erkek 201 kadın olmak üzere 381 nüfusa sahipti.

COĞRAFİ DURUM

Hamzacık Köyü; Kuzeydoğusu Mahmudiye, Batısı Kavacık, Kuzeyde Süleler Köyü, güneyde Umurlar Köyü ile komşudur Köyün içerisinden Dere geçmektedir. İlçeye uzaklığı 22 km.dir.

Hamzacık köyü yerleşim yeri itibarıyla küçük bir yerleşim birimi olduğundan Mahallesi Bulunmamaktadır

NÜFUS

Hamzacık Köyünün nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 657 olduğu tespit edilmiştir.

Hamzacık köyündeki Hane sayısı 226 dir.

Köy halkının işsizlikten dolayı çok nadir göç ettiği Kalanların ise yaşlı insanlardan oluştuğu Genç Nüfus kesimi de evlenince Çevre il ve ilçelerde (Balıkesir, Bursa, Manisa) iş bulup oralara göç edip Yerleşmektedir 

Hamzacık Köyünde nüfusu Manav göçmen kökenlidir.

2 Öğretmen 1 İmam, 1 Köy Korucusu.

Hamzacık köyünde oturan şahısların %95’inin evlerinde telefon mevcuttur.

İKLİM VE ARAZİ DURUMU

Hamzacık köyü denize uzaklığı nedeni ile kara iklimi kendini hissettirmektedir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer.

Hamzacık köyü konuşlandırılma itibarıyla arazi yapısı dağlık ve engebelidir. Bölgenin yarıdan fazlası ormanlarla kaplıdır. Ortalama yükseklik rakamı 650 metre dir.  

Bölgenin tamamına yakını ormanlarla kaplı olup, mevcut yerlerde bol organik madde taşıyan toprak oluşumları üzerinde kızılçam, karaçam, kayın ve meşe ağaçlarından oluşan bitki örtüsü bulunmaktadır.

ULAŞIM

Hamzacık Köyünde ulaşım sorunu bulunmamaktadır

SOSYO-KÜLTÜREL DURUMU

Bölgede okuma ve yazma oranı erkeklerde %80 kadınlarda %40 dır. Halkın büyük      

bir çoğunluğu ilkokul mezunudur.

Gelenek ve görenekler

(1)Köyde dini bayramlarda, bayramdan bir hafta öncesi ev temizliği, bayram ekmeği yapılır. Bir gün önce kabirler ziyaret edilir. Bayram günü sabah namazına müteakip kılınan Bayram Namazından sonra erkekler bayramlaşır. Daha sonra kahvaltı yapılır, sonra bayramlaşmalar başlar.

(2). Bölgede HIDIRELLEZ eğlenceleri adı ile her yıl Mayıs ayının 7’sinde veya 7’sinden sonraki Pazar günü yapılır. Hıdırellez günü dileği olanlar gün doğana kadar kalkıp beze bozuk para sararak Gül dalına asarlar. Bir gün boyunca asılı kalır. Günün sonunda para alınarak saklanması için aile reisi olan Babaya verilir. O paranın bolluk getireceğine inanılır. O gün Hıdırlık, Çınarlıpınar vb. mesire yerlerine gider. Oralarda yemekler yenir, salıncaklar kurulur ve akşama kadar eğlenilir.

Köyde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara özgü olan giyim tarzı mevcuttur. Gençler modern yaşlılar ise geleneksel tarzlı giyimlidir.

Köyde sağlık ocağı bulunmamaktadır.

EKONOMİK DURUM

Bölgede bol miktarda mısır, ayçiçeği ve nohut ekimi yapılmaktadır. Herkes kendisine yetecek kadar eker ticaret amacı yoktur.

Köyün Toplam arazisi 530 hektar olup, bu arazinin % 60’ı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır

Bölgede köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği ekimi yapılmaktadır.

Bölgenin arazi yapısının tarıma elverişli olmamasından dolayı vatandaşların temel geçim kaynakları hayvancılıktır. Bu nedenle köyde her aile de en az bir büyük baş hayvan bulunmaktadır. Vatandaşlar hayvanlardan elde ettikleri sütü çeşitli mandıralara satarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Bölgede özellikle mondofon ineği beslenmektedir. Hamzacık Köyünde 811 adet ayrı ayrı Müstakil ağıl bulunmaktadır.

403 adet Büyükbaş hayvan

1079 adet Küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Hamzacık köyünde faaliyet göstermekte olan Teknik Madencilik bulunmaktadır.

Hamzacık köyünde Hayvan ticareti başta gelen Ticaret ürünlüdür.

Hamzacık köyünün çevresinde bulunan köylerdeki kömür maden ocaklarının gençlere iş ortamı sağladığından Bölgede son yıllarda zeytinlerin verimlerinin düşmesi ve ekonomik sebepler nedeniyle işsizlik oranı artmıştır. Kadın nüfusunun yaklaşık bütünü işsizdir. Köyde erkeklerin %40 ı Kadınların ise %90’a yakını işsiz durumdadır.

 

ÇAKIRCA KÖYÜ TANITIM

KÖYÜN TARİHÇESİ_______________________________________________________________________

Köyün ekseresi karakeçili yörüğüdür.Manisa ili Kula ilçesinden gelmedirler.Yörükler buraya 18 çadır olarak gelmişler 1861-1862 zoraki Ahmet Vefik Paşa iskanında iskan edilmişler.Çakırca köyü doğusunda Durabeyler ,Kuzeydoğusunda mıcırlar köyü,güneyinde Umurlar köyü,Kuzeyinde Hamzacık köyleri ile komşudur.1960 yılında ilkokulları öğretime açılmıştır.Köy camisi 1937 yılında yapılmıştır.1983 yılında eski cami yıkılarak yenisi yapılmıştır.1935 nüfus sayımında 107 erkek 112 kadın toplam 219 kişidir.2000 yılı nüfus sayımında  502 kişidir.Çanakkale savaşında köyden 33 kişi harbe gitmiş hiçbiri dönmemiştir.Köyün toprakları tarıma elverişli olup,bol su kaynaklarına sahiptir. Köy yakınında maden ocağı mevcut olup.Köyün çoğunluğu madende çalışmakta ve kendilerine araçlarla nakliyat işleriyle uğraşmaktadırlar.

 

COĞRAFİ DURUMU

Çakırca Köyü; doğuda Durabeyler ve Mıcırlar, kuzeybatısında Hamzacık Köyü, güneyinde ise Umurlar Köyleri ile komşu olup Dursunbey ilçe merkezine olan uzaklığı 22 Km.dir

Çakırca Köyü yerleşim yeri itibarıyla küçük bir yerleşim

birimi olduğundan Mahallesi bulunmamaktadır.

NÜFUSU

Köyün nüfusu 507'dir. Köydeki Hane sayısı 102’ dir.

 

Çakırca Köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren kömür madeninin olması köylünün göç etmesini oldukça etkilemiştir. Köyden dışarıya göç olmamaktadır. Gençler kömür madenlerinde maden işçisi olarak çalışıp geçimlerini sağlamaktadırlar. Köy dışarıdan göç almaktadır. Köyden dışarıya gidenlerin hemen hemen hepsi yurt dışına göç etmişlerdir.

Çakırca Köyünde kamu görevlisi olarak 2 Öğretmen, 1 imam vardır.

İKLİM VE ARAZİ YAPISI

Çakırca Köyü Denizden uzaklığı nedeni ile kara iklimi kendini hissettirmektedir. Çakırca köyünde kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer.

Çakırca köyü konuşlandığı yer itibariyle arazisinin dağlık ve engebeli olup ayrıca arazinin büyük bir bölümünün ormanlık alanlarla kaplıdır.

Çakırca Köyünün ortalama yüksekliği 650 metredir.

Çakırca köyünde dağ bulunmamaktadır.Ancak küçüklü büyüklü tepeler bulunmaktadır..

Çakırca köyünün ormanla kaplı olmasından dolayı bitki örtüsü makidir, mevcut yerlerde bol organik madde taşıyan toprak oluşumları üzerinde kızılçam, karaçam, kayın ve meşe ağaçlarından oluşan bitki örtüsü mevcuttur.

ULAŞIM DURUMU

Çakırca Köyündeki evlerin büyük bir bölümünde telefon bulunmaktadır.

SOSYO-KÜLTÜREL DURUM

Köde görev yapan 1 imam bulunmaktadır. 

Çakırca köyünün tamamı okur-yazar olup köyde ilkokuldan sonra köylünün ekonomik durumunun yeterli olmaması ve geçmişten gelen okumama alışkanlığından dolayı halk çocuklarını ilkokuldan sonra okutmamaktadır.

GELENEK VE GÖRENEKLER

1.Dini Bayramlarda; Bayramlardan 1 hafta önce ev temizliği yapılır. Bayram ekmeği yapılır. Bayramlardan 1 gün önce kabirler ziyaret edilir. Bayram günü sabah namazına müteakip kılınan bayram namazından sonra erkekler bayramlaşırlar. Daha sonra kahvaltı yapılır ve bayramlaşmaya çıkılarak büyükler ve akrabalar ziyaret edilir.

2. Bölgede HIDIRELLEZ eğlenceleri adı ile her yıl Mayıs ayının 7’sinde veya 7’sinden sonraki Pazar günü eğlence yapılır. Hıdırellez günü, dileği olanlar gün doğana kadar kalkıp beze bozuk para sararak gül dalına asarlar. Bir gün boyunca asılı kalır. Günün sonunda para alınarak saklanması için aile reisi olan babaya verilir. O paranın bolluk getireceğine inanılır. O gün Hıdırlık, Çınarlıpınar vb. mesire yerlerine gider. Oralarda yemekler yenir, salıncaklar kurulur ve akşama kadar eğlenilir.

3.MAHALLİ GİYSİLERİ

Kadınlar dışarıda ferace giyinip başlarına üstlük örterler. Evlerde ise günlük işlerde şalvar giymeyi tercih ederler. Ancak özel günlerde geleneksel ve yöresel mahalli kıyafetlerini giyerler.

4.MAHALLİ YEMEKLER

Bayramekmeği, Tokurcum, Yazekmeği, Tirit, Keşkek, Fırın Kabağı, Sütlaç, Saraylı, Kabak yemeği, Höşmerim vb. özel yemekler yapılır.

SAĞLIK

Çakırca köyünde Sağlıkevi bulunmaktadır fakat personel olmadığından dolayı kapalı durumdadır.

EKONOMİK DURUMU:

Çakırca Köyü’nün arazi yapısının dağlık, ormanlık ve engebeli yüzey şekillerine sahip olması nedeniyle tarım yapılacak verimli alan çok az miktardadır. Köylüler tarımda ticaretten çok kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceklerini karşılayabilmektedir

Köyün toplam arazisi 475 hektar olup, bu arazinin % 60’ı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Çakırca Köyü’nde 70 adet ayrı ayrı şahıslara ait müstakil ağıl bulunmaktadır.

226 adet Büyükbaş hayvan,

685 adet Küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Çakırca Köyü’nde faaliyet gösteren 1 Adet Kömür Maden Ocağı bulunmaktadır.

Çakırca köyünde tahıl ürünü ticareti ve hayvan ticareti başta gelen ticaret ürünleridir.

Çakırca köyünde 1 sağlık ocağı, 1 okul bulunmaktadır. Okulda iki tane öğretmen görevli olup sadece ilk kademe öğrencileri burada okumaktadır. Diğer öğrenciler ise Odaköy İlköğretim Okuluna taşımalı olarak gitmektedir

ERİCEK KÖYÜ TANITIM

_KÖYÜN TARİHÇESİ_____________________________________________________________________

Ericek köyünün kuruluşu 1861-1862 yılları Ahmet Vefik Paşa iskanına rastlar.Köyün ekseresi karakeçilidir.İlk önce Hacı osman ağa buraya bir kaç çadırla gelmiş,bugünkü Erecek köyünün bulunduğu alana yerleşmiş,Bursa Mutasarrıflıktan bir kaç obanın bir araya gelmesi söylenmiş.Karakaya'nın altında Sincaplı denilen yerde kışlayan Kadıların Ramazan köse,Kepsut İsaalan köyünden Abdurrahman Kartal,Çakılık deresinde kışlayan Hardallar,Hasanlar obasındanOsman çandır,Karadeniz'den gelme Mustafa deniz ve Kocahalliler'den Mustafa dedenin toplanması üzerine köy 6 haneye ulaşmış.Erecek köyü kuruluşu tamamlanmış.Ericek köyü Ericek ve Böcek diye ikiye ayrılır.1935 yılı nüfus sayımında 94 erkek 101 kadın olmak üzere toplam 195 kişidir. 1973 sayımında 296 kişidir.Köyde eskiden cami olmadığından cuma ve bayram namazlarında kavacık'a gidilmekte idi.Ericek 1960 yılından önce 3 mahalleden oluşuyordu. Mezra halindeki bu 3 mahalle daha sonra 3 ayrı köy oldu.Bunlar Erecek,Meydançayırı ve Karakaya köyleridir.Şimdi köy ericek ve böcek olmak üzere 2 mahalleden oluşuyor.Ericek gelendolas çam ormanları ile bir piknik alanıdır.

COĞRAFİ DURUM

Ericek Köyü; Karakaya ve Meydançayırı Köyleri ortasında kalmış küçük bir köydür. İlçeye uzaklığı 40 km.dir.

Ericek Köyü’nün bir mahallesi bulunmaktadır.

Köyünün nüfusunun, 2000 nüfus sayımına göre 195 olduğu tespit edilmiştir

Köydeki hane sayısı 52’dir

Kadın ve erkek nüfusunun yıllara göre artış ve azalış durumu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Köyde 1 imam ve 1 Orman Muhafaza Memuru vardır.

Ericek Köyünde oturan şahısların %95’inin evlerinde telefon mevcuttur.

İKİM VE ARAZİ DURUMU

Ericek Köyü, denizden uzaklığı nedeni ile kara iklimi kendini hissettirmektedir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer.

Ericek köyü Konuşlandırılma itibarıyla Arazi yapısı dağlık ve engebelidir. Bölgenin yarıdan fazlası ormanlarla kaplıdır. Ortalama yükseklik 650 metre dir.

Bölgenin tamamına yakını ormanlarla kaplı olup, mevcut yerlerde bol organik madde taşıyan toprak oluşumları üzerinde kızılçam, karaçam, kayın ve meşe ağaçlarından oluşan bitki örtüsü bulunmaktadır.

ULAŞIM

Ericek Köyünün ulaşım sorunu yoktur.

Bölgede okuma ve yazma oranı erkeklerde %80 kadınlarda %40’dır. Halkın büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunudur.

SOSYO-KÜLTÜREL DURUM

GELENEK VE GÖRENEKLER

1.Köyde dini bayramlarda, bayramdan bir hafta öncesi ev temizliği, bayram ekmeği yapılır. Bir gün önce kabirler ziyaret edilir. Bayram günü sabah namazına müteakip kılınan Bayram Namazından sonra erkekler bayramlaşır, daha sonra kahvaltı yapılır ve bayramlaşmalar başlar.

2.Bölgede HIDIRELLEZ eğlenceleri adı ile her yıl Mayıs ayının 7’sinde veya 7’sinden sonraki Pazar günü yapılır. Hıdırellez günü dileği olanlar gün doğana kadar kalkıp beze bozuk para sararak Gül dalına asarlar. Bir gün boyunca asılı kalır. Günün sonunda para alınarak saklanması için aile reisi olan Babaya verilir. O paranın bolluk getireceğine inanılır. O gün Hıdırlık, Çınarlıpınar vb. mesire yerlerine gider. Oralarda yemekler yenir, salıncaklar kurulur ve akşama kadar eğlenilir. Köyde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara özgü olan giyim tarzı mevcuttur. Gençler modern yaşlılar ise geleneksel tarzlı giyimlidir.

Ericek Köyünde sağlık kuruluşu bulunmamaktadır.

EKONOMİK DURUM

Ericek Köyü dağlık, ormanlık ve engebeli yüzey şekillerine sahip olması nedeniyle tarım yapılacak verimli alan çok az miktardadır.

Köyün toplam arazisi 475 hektar olup, bu arazinin % 60’ı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Bölgede köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği ve nohut ekimi yapılmaktadır.

Bölgenin arazi yapısının tarıma elverişli olmamasından dolayı vatandaşların temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu nedenle köyde her ailede en az bir büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Vatandaşlar hayvanlardan elde ettikleri sütü çeşitli mandıralara satarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Bölgede özellikle mondofon ineği beslenmektedir.

Ericek Köyünde 47 adet ayrı şahıslara ait müstakil ağıl bulunmaktadır.

146 adet Büyükbaş hayvan,

1096 adet Küçükbaş hayvan bulunmaktadır 

Bölgede daha çok orman ürünü olarak Karaçam türü ağaç bulunmaktadır. Keresteciliğin yanında yakacak odun ve talaşta önemli oranda katkı sağlamaktadır.

Ericek Köyünde tahıl ürünü ticareti ve hayvan ticareti başta gelen ticaret ürünleridir.

Ericek Köyünün çevresinde bulunan köylerdeki kömür maden ocaklarının gençlere iş ortamı sağlamaktadır. Bölgede son yıllarda zeytin veriminin düşmesi ve ekonomik sebepler nedeniyle işsizlik oranı artmıştır. Köyde erkeklerin %40’ı, kadınların ise %90’a yakını işsiz durumdadır.

 

MEYDANÇAYIRI KÖYÜ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !